CZAKRA / BEZ NÁZVU
CZAKRA / BEZ NÁZVU

Koncept aktivistické ústecké skupiny Czakra vychází ze srovnávání určitých regionálních a historicky se opakujících tendencí města Ústí nad Labem. Fotografie demolic, chátrající budovy bývalé nemocnice a zašlý symbol srpu a kladiva mají mimo jiné kriticky poukázat na prvoplánové zásahy do veřejného prostoru v současné době.

http://fud.ujep.cz/billboart-gallery-europe

CZAKRA: "AUTORSKÉ ČTENÍ" 2011

Zveme Vás na HAPPENING 30.3.2011 v 18:00
Střížovický vrch, Ústí nad Labem

GPS LOKACE:

50°40'10.388"N, 14°0'14.832"E


FACEBOOK INFO: http://www.facebook.com/event.php?eid=187307101312812
JE SNAZŠÍ PŘEDSTAVIT SI KONEC SVĚTA NEŽ KONEC KAPITALISMU ANEB ANI TOTO MÍSTO NENÍ ČISTÉ, 2011

¨

Je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu, aneb ani toto místo není čisté, 2011 


(instalace, skupinová výstava Čí je to město?, 2011, Karlín studios, Praha)

Umělec je naivní, pokud očekává, že stát nebo development zajistí jeho tvůrčí prostor…
Naše instalace není kritikou osoby Milana Kozelky, pouze využíváme jeho jména jako symbolu „bouřliváka“ vymezujícího se proti různým formám útlaku mocenského aparátu a paradoxně spojujeme nadnárodní korporaci s jeho jménem.V našem případě si tedy pohráváme s nihilistickou myšlenkou „developerské nákazy“ prostupující do všech sfér  včetně umělecké a zároveň zdůrazňujeme, že každá osoba žijící v kapitalistickém systému je jeho nedílnou součástí, kterou systém využívá ať, chceme nebo nechceme. S myšlenkovým konceptem výstavy se ztotožňujeme. Je nezpochybnitelně nutné a potřebné bojovat proti podobným problémům a to, na všech frontách, zároveň bychom si měli sami sobě položit otázku, do jaké míry jsme těmi „správnými“ antikapitalisty…KRAJÁNCI, 2010Krajánci 2010

(performance, video smyčka , Galerie Teleport Praha 2010, Galerie Jána Šmoka Jihlava 2011)

Na své první výstavě v Jihlavě jsme záměrně vybrali náš téměř rok starý projekt, který týká právě tohoto krajského města. Projekt je realizován formou performance na jihlavském Masarykově náměstí. Tematicky souvisí na jedné straně s opakovanými projevy násilí, které se táhnou napříč historií města,v druhé plánu tuto situaci aktivisticky parafrázuje.

 Samotná akce pracovala s konkrétními kauzami známými víceméně jen na místní úrovni a počítala tedy s převážně regionálním dopadem. Umělecká skupina CZAKRA tak prostřednictvím performance reflektuje násilné akce, které proběhly v období bývalého režimu, ale bohužel jsou součástí i současné, tzv. demokratické společnosti : demolice původního Kreclu na náměstí a následná výstavba obchodního domu Prior, zkorumpované konkurzní řízení a jím podmíněné „nenásilné“ oběšení Jiřího Simona. To vše jsou ryzí příklady veřejné komunikace mezi mocnostmi, jedincem nebo skupinou obyvatel.
Tyto konkrétní příklady konkrétního místa lze obecně vztáhnout k fenoménům mnohem abstraktnějším - utváření umělých gest, situací čí regulérních machinací. Urbanisticky bezcitné zásahy vedou často k devalvaci a estetické destrukci městské krajiny. Městští zastupitelé neslyší přes lobující firmy názory odborné i široké veřejnosti…. Se všemi těmito negativními procesy a situacemi se bohužel setkáváme ve většině českých měst.

Skupina CZAKRA reflektuje tento stav prostřednictvím „aktivistické“ akce - zavěšení na budovu obchodu (Regionálně, notoricky známé kauzy spojujících PRIOR a CITYPARK). Protest formou „tichého výkřiku“ spojeného se sebedestruktivním obětováním se byl akcentován provedením projektu při východu slunce a téměř bez diváků….http://www.jihlavske-listy.cz/clanek7630-absolventi-graficke-skoly-se-vratili-na-misto-cinu.html?komentare=vse

PŘEŽI(J)VŠI, GALERIE TELEPORT, 2011

Přeži(j)vši, 2011, Ústí nad Labem

Společně s Miroslavem Haškem a Pavlínou Jakoubkovou, jsme si pronajali prosklený obchod na rušné třídě v Ústí nad Labem. Tři dny jsme zde po vzoru reality show bydleli, kolejdoucí sledovali přes skla náš zdejší život a "stanové městečko" bylo promítáno ven na obrazovku. Po celou dobu jsme co by "účastníci městského plenéru" různými způsoby intervenovali nejbližší okolí...


..................................................................................CZAKRA: HRANICE, 2010EAST-ER, 2010
(performance, video 4:36, Galerie Teleport, Praha)„Zájezd“, 2010
(multimediální instalace, Galerie Teleport, Praha)NEW WORLD ORDER (myši) , 2010
(interaktivní instalace, Galerie Teleport, Praha)


KAZAN, 2010
(instalace, Galerie Teleport, Praha)


EXOT, 2009

Exot,2009


Výtvarnou akci realizují dva pedagogové katedry výtvarné kultury PF UJEP (Martin Mrázik a Luděk Prošek) a  studenti této katedry, v kontextu českého umění známí pod uměleckým seskupením Czakra. Akce má poukázat na existenci problematické směrnice děkana Fakulty umění a designu UJEP, která se explicitně týká umělecké ceny EXIT. Konkrétně je zacílena na tu část uvedené směrnice, v níž se z možnosti účastnit se soutěže vylučují studenti výtvarného oboru na vysoké škole, tedy např. studenti katedry výtvarné kultury PF UJEP. Motivem výtvarné akce není ublíženecké, pubertální protestování, ale důrazné ohrazení se proti pronikání nedemokratických, totalitních a elitářských tendencí do svobodného prostoru tvorby, výtvarného umění. Cena Exit, v minulosti ještě pod jiným názvem, totiž žádnou směrnici nepotřebovala a byla deklarována jako příležitost pro nejlepší výtvarné počiny studentů vysokých uměleckých škol a studentů výtvarných oborů na vysoké škole. Pokud došlo k nutnosti vymezit právní a procesní rámec pomocí závazného pravidla, směrnice, pak došlo ze strany FUDu k hrubému znesvobodnění a omezení tvůrčího prostoru. Výtvarnou akcí EXOT autoři neprotestují proti ceně EXIT. Naopak považují ji za velmi cennou a potřebnou. Ohrazují se proti takovým formám chování a jednání, které instituce, její vedoucí představitelé projevují nikoli k otevírání tvůrčího prostoru pro mladé nadané tvůrce, pro jejich motivaci, ale naopak prostor uzavírají, omezují, deformují a podmaňují si jej. Nevylučují mladého výtvarníka z tohoto svobodného tvůrčího klání na základě kvality jeho projektu, ale jen a pouze na základě příslušnosti k ušlechtilému klanu – umělecké škole, studijnímu programu. Je přitom jasnou skutečností, že na řadě vysokých uměleckých škol (AVU, FAVU, VŠUP, atd), zejména pak na Fakultě umění a designu UJEP vyučuje řada kvalitních umělců, kteří nejenže nemají vystudovanou „přípustnou“ vysokou uměleckou školu, ale mnohdy nemají vystudovaný žádný vysokoškolský studijní program/obor. To platí také pro děkana FUDU, který směrnici vydal a jenž vystudoval „pouhou“ Pedagogickou fakultu UJEP, neumělecký obor český jazyk – dějepis. V logice jím vydané směrnice by pak všichni dotčení měli tuto pedagogickou činnost na vysokých uměleckých školách ukončit a současně by neměli mít právo ani na veřejnou uměleckou činnost.


                  Za dobrovolné a účelové umělecké seskupení EXOT
                                Mgr. Martin Mrázik, Ph.D.
                              Vedoucí katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí n.L.              
http://ashi.webz.cz/exot_01.htm

GOOD MORNING KOBA, 2009GOOD MORNING KOBA 2009
multimediální instalace, Galerie KVK, Ústí nad Labem

NOVY SVETOVY RAD, 2009NOVY SVETOVY RAD, 2009
Na místo kde obrovský symbol srpu a kladiva překrývá obrovská reklama jsme 17.11.2009 (20 let od „sametové“ revoluce) umístili plachtu "NOVY SVETOVY RAD" 

WATERBOARDING, 2009Waterboarding, 2009
(multimediální instalace, finále Enterprize, Galerie NF Ústí nad Labem)


CZAKRA: „ “,2009CZAKRA:  „               “, 2009, "Živá instalace"
Svobodný prostor nového pražského squatu v Truhlářské ulici, jsme nechali při vernisáži hlídat, najatým starším pánem z bezpečnostní agentury. Žádný návštěvník mezinárodní výstavy, „I have no mouth, I must scream“ ani obyvatel squatu neprošel bez kontroly a razítka na ruce.

BEM KILL KAPLICKY, 2009


BEM KILL KAPLICKY, 2009  - distribuce šablon a samolepek

„JÁ BYCH TO...“ 2009 „Já bych to...“ 2009, Interaktivní instalace v Galerii NOD, Praha http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=634460

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/politicka-pavlac/zastrelte-si-sveho-poslance-vyzyva-vystava_114542.html

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/113336/zastrelte-si-sveho-poslance.html

http://blisty.cz/art/46476.html

http://www.ct24.cz:8001/kultura/51588-stref-se-do-politika/

http://respekt.ihned.cz/glosy/c1-36768320-naper-to-do-ratha

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/209411000100413/

http://www.lidovky.cz/zastrel-si-provokatera-0v5-/ln_noviny.asp?c=A090415_000047_ln_noviny_sko&klic=231060&mes=090415_0

http://nod.roxy.cz/?p=677

POSTPRODUKCE, 2009Postprodukce, 2009
Jako reakci na kurátorský záměr Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, jsme přelepili billboard této galerie  reprodukcí-reprodukce-reprodukce vystavovaného díla „Jehelníčky“ umělce Jiřího Černického..

ETA2, 2009ETA,2009, (video 3:35 min.)

Pokus o krizovou fúzi pojmů ETA (český výrobce vysavačů) a ETA (Baskitská separatistická skupina).

TSCHECHISCH - TURKISCHER KAFFEE, 2008Tschechisch – türkischer Kaffee, 2008
Podle průzkumů o tom koho mají Rakušané nejvíce v neoblibě vyhrávají Turci a Češi, ve Vídni v Schöbrunnu jsme jako reakci na tuto informaci podávali "českého Turka"..

WIR BESTEHLEN SIE, 2008Wir bestehlen Sie, 2008
V restauraci v českoněmeckém – sudetském pohraničí  jsme odcizili plachtu, na kterou jsme napsali: ,,Okradli jsme Vás“ a vyvěsili ji na vysokou pískovcovou skálu směrem k restauraci a k Německu.

TSCHECHISCHE ABFALLE, 2008Tschechische Abfälle, 2008
Při týdenním pobytu v česko-německém pohraničí, jsme sbírali odpad pocházející z České republiky, s nápisem MADE IN CZECH REPUBLIC, poté jsme ho opatřený českou vlajkou dovezli do první německé vesnice za hranicemi...

CZAKRA: TIBET, 2008


Tibet, 2008
V den výročí okupace Tibetu, jsme si před čínskou ambasádou v Praze navzájem oholili hlavy, které jsme si následně zabalili do tibetských vlajek a poté si vrazili 51 ran do zahalených tváří...