JE SNAZŠÍ PŘEDSTAVIT SI KONEC SVĚTA NEŽ KONEC KAPITALISMU ANEB ANI TOTO MÍSTO NENÍ ČISTÉ, 2011

¨

Je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu, aneb ani toto místo není čisté, 2011 


(instalace, skupinová výstava Čí je to město?, 2011, Karlín studios, Praha)

Umělec je naivní, pokud očekává, že stát nebo development zajistí jeho tvůrčí prostor…
Naše instalace není kritikou osoby Milana Kozelky, pouze využíváme jeho jména jako symbolu „bouřliváka“ vymezujícího se proti různým formám útlaku mocenského aparátu a paradoxně spojujeme nadnárodní korporaci s jeho jménem.V našem případě si tedy pohráváme s nihilistickou myšlenkou „developerské nákazy“ prostupující do všech sfér  včetně umělecké a zároveň zdůrazňujeme, že každá osoba žijící v kapitalistickém systému je jeho nedílnou součástí, kterou systém využívá ať, chceme nebo nechceme. S myšlenkovým konceptem výstavy se ztotožňujeme. Je nezpochybnitelně nutné a potřebné bojovat proti podobným problémům a to, na všech frontách, zároveň bychom si měli sami sobě položit otázku, do jaké míry jsme těmi „správnými“ antikapitalisty…Žádné komentáře:

Okomentovat