KRAJÁNCI, 2010Krajánci 2010

(performance, video smyčka , Galerie Teleport Praha 2010, Galerie Jána Šmoka Jihlava 2011)

Na své první výstavě v Jihlavě jsme záměrně vybrali náš téměř rok starý projekt, který týká právě tohoto krajského města. Projekt je realizován formou performance na jihlavském Masarykově náměstí. Tematicky souvisí na jedné straně s opakovanými projevy násilí, které se táhnou napříč historií města,v druhé plánu tuto situaci aktivisticky parafrázuje.

 Samotná akce pracovala s konkrétními kauzami známými víceméně jen na místní úrovni a počítala tedy s převážně regionálním dopadem. Umělecká skupina CZAKRA tak prostřednictvím performance reflektuje násilné akce, které proběhly v období bývalého režimu, ale bohužel jsou součástí i současné, tzv. demokratické společnosti : demolice původního Kreclu na náměstí a následná výstavba obchodního domu Prior, zkorumpované konkurzní řízení a jím podmíněné „nenásilné“ oběšení Jiřího Simona. To vše jsou ryzí příklady veřejné komunikace mezi mocnostmi, jedincem nebo skupinou obyvatel.
Tyto konkrétní příklady konkrétního místa lze obecně vztáhnout k fenoménům mnohem abstraktnějším - utváření umělých gest, situací čí regulérních machinací. Urbanisticky bezcitné zásahy vedou často k devalvaci a estetické destrukci městské krajiny. Městští zastupitelé neslyší přes lobující firmy názory odborné i široké veřejnosti…. Se všemi těmito negativními procesy a situacemi se bohužel setkáváme ve většině českých měst.

Skupina CZAKRA reflektuje tento stav prostřednictvím „aktivistické“ akce - zavěšení na budovu obchodu (Regionálně, notoricky známé kauzy spojujících PRIOR a CITYPARK). Protest formou „tichého výkřiku“ spojeného se sebedestruktivním obětováním se byl akcentován provedením projektu při východu slunce a téměř bez diváků….http://www.jihlavske-listy.cz/clanek7630-absolventi-graficke-skoly-se-vratili-na-misto-cinu.html?komentare=vse

Žádné komentáře:

Okomentovat